TOON FILTERS

Geselecteerde Filters

Prijs

Soort product

Framekleur

Normering

Hoogte

Breedte

Diepte

Materiaal

Soort deur

Normering: ISO 14001

ISO 14001 is een wereldwijd erkende norm die richtlijnen biedt voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieumanagementsysteem (EMS). Dit systeem stelt organisaties in staat hun milieu-impact effectief te beheren en te minimaliseren, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de geldende milieuvoorschriften en -wetgeving. De norm is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en is van toepassing op elk type en elke grootte van organisatie.

Doelstellingen van ISO 14001

 • Verminderen van milieu-impact: Het helpt organisaties hun ecologische voetafdruk te verkleinen door efficiënter gebruik van hulpbronnen en afvalreductie.
 • Voldoen aan wettelijke eisen: Het zorgt ervoor dat organisaties op de hoogte blijven van en voldoen aan relevante milieuwetgeving en -regelgeving.
 • Risicobeheer: Het helpt bij het identificeren, beheren en beheersen van milieu-risico’s.
 • Verbetering van milieuprestaties: Het moedigt continue verbetering van het milieumanagementsysteem aan om de algehele milieuprestaties te verbeteren.
 • Betrokkenheid en communicatie: Het bevordert interne en externe communicatie over milieukwesties en betrekt medewerkers en andere belanghebbenden bij milieubeheer.

Implementatie van ISO 14001

Het implementeren van ISO 14001 vereist dat een organisatie een aantal stappen volgt, waaronder:

 • Ontwikkeling van een milieubeleid: Een beleid dat de toewijding van de organisatie aan milieuverbetering en -beheer weerspiegelt.
 • Planning: Identificatie van milieuaspecten, wettelijke eisen, doelstellingen, doelen en programma’s.
 • Implementatie: Opzetten van de structuur en het programma om het milieubeleid en de geplande acties te realiseren.
 • Evaluatie: Het monitoren en meten van processen met betrekking tot de belangrijkste milieuaspecten, naleving van wetgeving en prestatie-indicatoren.
 • Review en verbetering: Regelmatige beoordeling van het EMS en het nemen van acties om de milieuprestaties continu te verbeteren.

Voordelen van ISO 14001-certificering

Organisaties die gecertificeerd zijn volgens ISO 14001 kunnen profiteren van:

 • Verbeterde milieuprestaties en -beheer,
 • Verminderde kosten door efficiënter hulpbronnen- en afvalbeheer,
 • Versterkt imago en concurrentievoordeel,
 • Betere naleving van wettelijke en regelgevende vereisten,
 • Verhoogde betrokkenheid van medewerkers en de bredere gemeenschap.

ISO 14001 speelt een cruciale rol in het helpen van organisaties om op een verantwoordelijke manier te opereren, met respect voor het milieu. Het bevordert niet alleen een positieve milieu-impact, maar ondersteunt ook zakelijk succes op lange termijn door duurzaamheid centraal te stellen in bedrijfsstrategieën.

ABCKantoormeubelen © All Rights Reserved

Model- en prijswijzigingen op kantoormeubels voorbehouden. Alle prijzen van kantoormeubilair op deze site zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Op alle verkoop via ABC Kantoormeubelen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.