Bel mij!

Een van onze collega’s gaat u proberen zo snel mogelijk te contacteren!
(Circa 15 minuten wachttijd)

Algemeen

Extra

Klantenservice

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.abckantoormeubelen.nl

Sapias Holding (Kamer van Koophandel: kvk 58485333), hierna te noemen ABC kantoormeubelen, verleent u hierbij toegang tot https://www.abckantoormeubelen.nl en nodigt u uit het aangeboden kantoormeubilair te kopen.

ABC kantoormeubelen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

ABC kantoormeubelen spant zich in om de inhoud van https://www.abckantoormeubelen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.abckantoormeubelen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ABC kantoormeubelen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ABC kantoormeubelen. Voor op https://www.abckantoormeubelen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ABC kantoormeubelen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ABC kantoormeubelen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ABC kantoormeubelen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

ABCKantoormeubelen © All Rights Reserved

Model- en prijswijzigingen op kantoormeubels voorbehouden. Alle prijzen van kantoormeubilair op deze site zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Op alle verkoop via ABC Kantoormeubelen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.